Sunday 05 July 2015

Europejskie Reguły Więzienne

E Płatek Monika, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., Państwo i Prawo 2008 nr 2, s.3-17.
/ W dniu 11.01. 2006 weszły w życie nowe Reguły ERW 2006. Stanowią one zalecenie Rec(2006)2 Komitetu Ministrów Rady Europy/.

Powered by & design by ZISS.pl